Dilluns, 24 de juny de 2019
27 Cº 20 Cº

Corporació. Càrrecs electes

 

RÈGIM DE DEDICACIONS,RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS REGIDORS (o dietes per assistència)

 

Regidors amb retribució i règim de dedicació

 

Noms i cognoms

Règim de dedicació

Hores dedicació

Retribució (euros bruts anuals)

Josep Ma Nolla Cabellos

Parcial

50 hores

15.000€

Antoni Tenorio Recuero

Parcial

35 hores

9.087,32€

Maite Llonch Simó

Parcial

35 hores

9.087,32€

Francesc Xavier Marcos Tuebols

Parcial

35 hores

9.087,32€

Inmaculada Sánchez Fernández

Parcial

35 hores

9.087,32€

Maria Grau Alasà

Parcial

35 hores

9.087,32€

Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat Social.

 

Dietes per assistència

 Nom i cognoms

 Assistència Ple

Assistència Comissió informativa del Ple

Assistència Comissió Informativa

Assistència Comissió especial de Comptes

María Mercedes Ramos Sánchez

175€/sessió

50€/sessió

90€/sessió

90€/sessió

Jordi Sans Ferrer

Maria Jesús Coronado Fuentes

Jaume Enseñat Fernàndez

Jaime Joaquin Vidal Guiamet

 

 

 Les dietes a percebre per tots els conceptes son amb un màxim de 2.700€ any i regidor.

 Les liquidacions es practiquen mensualment.

Tots els imports estan sotmesos a la corresponent retenció de l'IRPF

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a oferir una millor experiència i servei. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.